×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

HelsingforsMission

SökA - Finna - HJÄLPA

HelsingforsMission är en organisation inom socialsektorn som manar finländarna att kämpa för de bortglömda i samhället - mot ensamheten.

I drygt 130 år har vi bekämpat fattigdom. Under den här tiden har fattigdomen hela tiden bytt skepnad. Vår verksamhet har kontinuerligt utvecklats och anpassats för att bemöta de föränderliga behoven.

Dagens mission är att söka, finna och hjälpa ensamma stadsbor.

Ensamhet drabbar alla ålders- och socialgrupper och är därför ett större problem än ekonomisk fattigdom. Ensamhet är orsak till svårlösta problem i samhället, sådana som barns illamående, depression, arbetsoförmåga och åldringars självmord.

Inför problem som dessa står samhällets officiella stödnätverk maktlösa. Det finns ingen myndighet  där medborgare kan söka hjälp mot ensamhet. Det enda som hjälper är en annan människa.

Därför finns det i dag, kanske mera än någonsin tidigare i Finlands historia, behov av en medborgarverksmahet. Det är detta som  är HelsingforsMissions centrala uppgift. Vi skapar sätt att hjälpa människor bort från ensamhet, till gemenskap.

Välkommen med!

MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR

 

Så HÄr hjälper VI

Verksamheten drivs av både professionella hjälpare och utbildade volontärer. Vi fungerar bland seniorer, ungdomar, handikappade och andra specialgrupper. Vi är kända för vår roll som aktiv utvecklare av medborgarverksamhet och initiativtagare i den samhälleliga debatten.

Volontärer är livsviktiga för vår verksamhet – utan dem skulle HelsingforsMission inte existera. Vi har över 700 aktiva volontärer, som hjälper seniorer, ungdomar och handikappade på många sätt: som närvarande stödpersoner, som utryckningsvolontärer för vardagssysslor, som seniorers lyssnande öra i telefonjouren, som gruppledare för stimulansgrupper och som musikkompisar.

Utöver volontärhjälp erbjuder vi också professionell hjälp där som samhällets resurser inte räcker till. En del av våra professionella hjälpare fokuserar på klientarbete, andra koordinerar och ser till att volontärerna effektivt kan hjälpa. Vårt arbete ger resultat varje dag; kundantalet fortsätter att växa.

 

 

Resonaari – specialservicecentrum för musik

Resonaari är ett unikt specialservicecentrum för musik. Resonaari skänker glädjen av att spela till handikappade och personer med inlärningsstörningar. Med hjälp av figurnoter kan alla lära sig spe...läs mer ›

18 hjälpare
11 000 mänskliga möten
per år
25 år av verksamhet
Aggredi®

Aggredi är HelsingforsMissions utvecklingsprojekt mot våld. Projektets syfte är att skapa ett system som grundar sig på partnerskap och samarbete som snabbt kan ingripa när en ung vuxen råkat ut fö...läs mer ›

6 hjälpare
801 mänskliga möten
per år
15 år av verksamhet
Ensamhetsarbete

Ensamhetsarbetet är en stödform för att hjälpa människor att hitta egna lösningar för att minska ensamhet. Inom ensamhetsarbetet ges möjligheten att identifiera och sätta ord på upplevelsen av ensa...läs mer ›

4 hjälpare
630 mänskliga möten
per år
4 år av verksamhet

Unga

Krisjouren för unga

Krisjouren för unga erbjuder gratis och konfidentiell samtalshjälp på distans för unga och unga vuxna i åldern 12–29 samt för deras partners och familjer. Det går att boka en telefontid till en av ...läs mer ›

6 hjälpare
1 436 mänskliga möten
per år
17 år av verksamhet
Stödpersonverksamhet för unga

HelsingforsMissions frivilliga stödpersoner stöder unga, också på distans. Stödpersonen är en trygg vuxen som den unga kan umgås och diskutera med på egna villkor.

23 hjälpare
361 mänskliga möten
per år
10 år av verksamhet

Seniorer

Seniorhållplats-grupper

HelsingforsMissions Seniorhållplats erbjuder över 65-åringar professionellt ledda terapeutiska diskussionsgrupper. Gruppmodellen Senioripysäkki har tagits fram av HelsingforsMission och är unik i F...läs mer ›

2 hjälpare
20 mänskliga möten
per år
1 år av verksamhet
Aamukorva

Aamukorva är en finskspråkig telefonjour som är avsedd för åldersgruppen 65+. Jouren svarar i telefon mellan kl. 5 och 8 alla morgnar. Avsikten med morgonjouren är att lindra ensamhetskänslor bland...läs mer ›

63 hjälpare
3 740 mänskliga möten
per år
20 år av verksamhet
Stödverksamhet

HelsingforsMissionens utbildade stödpersoner erbjuder sällskap för seniorer över 65 år. Stödpersonsrelationerna är individuella och någon färdig modell finns inte. Samvaron kan bestå av samtal elle...läs mer ›

38 hjälpare
867 mänskliga möten
per år
18 år av verksamhet
Engångshjälp

HelsingforsMissions engångshjälp erbjuder seniorer kortvarig hjälp att möta utmaningar i vardagen. Tjänsten erbjuds till personer över 65 år i huvudstadsregionen. Behöver du hjälp med att ställa in...läs mer ›

91 hjälpare
1 272 mänskliga möten
per år
11 år av verksamhet

Barnfamiljer

Mamma- och pappamentorer

Syftet med vår mentoringverksamhet är att öka välmåendet bland barnfamiljer samt förebygga problem. Barnfamiljer i behov av stöd kan få en utbildad frivillig mentor från HelsingforsMission. En ment...läs mer ›

118 hjälpare
1 696 mänskliga möten
per år
8 år av verksamhet
Alberts vardagsrum

Alberts vardagsrum är en mötesplats för seniorer och barnfamiljer. Idén med vardagsrummet är att mötas över generationsgränserna, att träffas och utbyta tankar och erfarenheter om livet över en kop...läs mer ›

57 hjälpare
2 686 mänskliga möten
per år
8 år av verksamhet