×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Resonaarissa kaikki soittaa

Resonaarissa on kolme toimintoa

Musiikkikeskus Resonaari on erityismusiikkikasvatuksen, kuntoutuksen ja musiikkiterapian erityisosaamisyksikkö ja innovaatiokeskus.

Resonaari toimii musiikin erityispedagogiikan kotimaisena sekä kansainvälisenä edelläkävijänä.

Toiminnallisesti Resonaari jakaantuu

  1. erityisryhmille suunnattuun musiikkikouluun, jossa keväällä 2019 opiskeli yli 300 oppilasta, 
  2. asiantuntijapalveluun, joka tuottaa erityismusiikkikasvatuksen ja musiikin avulla tapahtuvan kuntoutuksen asiantuntija- ja kulttuuripalvelua sekä
  3. kehitysvammaisten ammattimuusikoiden Resonaarigroup-yhtyeeseen.

Resonaari on yksi Helsinkimissio ry:n toimintamuodoista ja Resonaarin toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus.

Resonaarin eri toiminnot muodostavat kansallisesti ja kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuisen toiminta-, osaamis- ja innovaatiokeskuksen.

Lue Resonaarin historiasta.

Resonaarin musiikkikoulu

Erityisryhmille ja erilaisille oppijoille suunnattu musiikkikoulu

Resonaarin musiikkikoulussa on 300 oppilasta. Suurin yksittäinen kohderyhmä on kehitysvammaiset ihmiset. Muita kohderyhmiä ovat mm. liikunta- ja näkövammaiset, tarkkaavaisuushäiriöiset, oppimishäiriöistä kärsivät ja mielenterveyskuntoutujat. Uusin Resonaarin oppilasryhmistä on seniorit.

Vaikka oppilaiden oppimistavoitteet ja -valmiudet ovat erilaisia, jokaista opetetaan tavoitteellisesti yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti. Helsingin kaupunki myönsi Resonaarin musiikkikoululle taiteen perusopetusoikeuden vuonna 2004, joten koululla on virallinen musiikkikoulun asema. Resonaarin musiikkikoulu on käynnistänyt oppimisen demokratialiikkeen – koulu on antanut tuloksillaan vahvan näytön erilaisten oppijoiden oppimispotentiaalista.

Lue lisää musiikkikoulusta.

 

Resonaarin asiantuntijapalvelu

Erityismusiikkikasvatuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä asiantuntijapalvelut

Resonaarin asiantuntijapalvelujen tavoite on palvella musiikkia työssään tai toiminnassaan käyttäviä, erityisryhmien parissa työskenteleviä tahoja ja toimijoita. Asiantuntijapalvelut palvelevat kaikkia musiikista ja musiikkitoiminnan vaikutuksista ja merkityksistä kiinnostuneita ihmisiä.

Asiantuntijapalvelut toimivat tiedon ja osaamisen jakajana sekä uuden tiedon tuottajana, kehittäjänä ja innovoijana. Asiantuntijapalvelut tukevat hyvien ja toimivien käytänteiden käyttöönottoa ja juurtumista eri toimintaympäristöissä. Samalla ylläpidetään, vahvistetaan ja laajennetaan Resonaarin olemassa olevaa toimijoiden verkostoa, tarjotaan sille konsultaatio- ja informaatiopalveluja, järjestetään koulutusta ja osallistutaan vertaiskehittämiseen tai vastaavien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Resonaarilla on laaja kansallinen ja kansainvälinen verkosto ja keskuksen vaikutus erityismusiikkikasvatukseen ja laajemmin kaikkeen musiikkitoimintaan on kiistaton. Samalla Resonaari on nostanut erilaiset oppijat musiikillisina toimijoina yhteisön keskiöön.

Tutustu asiantuntijapalveluihimme.

 

Resonaarigroup

Erilaisten oppijoiden ammattiorkesteri

Resonaarigroup on kuuden kehitysvammaisen ja erilaisen oppijan yhtye, joka harjoittelee ja toimii Resonaarissa.

Resonaarigroupin toimintaa voidaan pitää osin ammattimaisena ja tavoitteena on, että yhtyeen toiminta voidaan jatkossa vakiinnuttaa ammattiorkesteritoiminnaksi. Resonaarigroup luo uutta suomalaiselle kulttuurikentälle – yhtye on luomassa muusikkouden demokratiaa ja erilaiset oppijat ovat nousseet tasa-arvoisiksi taiteilijoiksi muiden taiteilijoiden rinnalle. Resonaarigroup ravisteleekin omalla ammattitaidollaan koko suomalaisen taiteen kenttää.

Resonaarigroupin esittely.