×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Skriv ett testamente och påverka

 

Ensamhet är ett stort problem i vårt land. Genom ditt testamente kan kan du minska på ensamheten och hjälpa oss att hjälpa ensamma. 
Med hjälp av en gåva till HelsingforsMission kan du bidra till att en nedstämd ung person får någon att tala med. Ditt bidrag kan också vara en hjälp för en äldre person, som är ensam, att få en stödperson. Vi jobbar även med personer som har specialbehov och barnfamiljer. Ensamheten finns överallt och ditt bidrag hjälper oss att minska på den.

Under HelsingforsMissions historia har testamentsgåvor hjälpt oss att hjälpa många. Genom testamentet kan du uttrycka din klara vilja att hjälpa oss.

Uttryck din vilja med testamentet

Med testamentet kan du försäkra dig om att din egendom, eller en del av den, går till ett ändamål som är viktigt för just dig. Om du vill komma ihåg vår organisation i ditt testamente, hjälper våra jurister dig avgiftsfritt och fullständigt konfidentiellt att upprätta testamentet. Som en allmännyttig organisation behöver HelsingforsMission inte betala arvsskatt på testamenten, så hela donationen kan användas för vår verksamhet.

Det är möjligt att rikta donationen till en specifik del av HelsingforsMissions verksamhet, till exempel till arbetet för att minska ensamheten eller för att i första hand hjälpa ungdomar eller seniorer.

Läs mer om testamenten i vår broschyr.

Tack för att du bryr dig!

Läs mer om testamentsdonationer

Vill du diskutera ditt testamente?

Tuula Colliander
Verksamhetsledare
09 2312 0207, 040 575 3626

Om du vill testamentera en gåva åt oss så kan vårt juridiska ombud, vice häradshövding Johanna Norrback-Ilvessalo, hjälpa till. Hjälpen är gratis och sker i förtroende. Johanna nås på telefon 040 5043176 eller e-post johanna@familja.fi

Vid testamentkvällen får du höra vad vi behöver donationer till och för samt vad man måste ta i beaktan då testamente upprättas.

Mer information om och kring våra testamentskvällar, eller testamentsgåvor, får du av Niina Frösèn, tfn 044 735 5138 eller e-post niina.frosen@helsinkimissio.fi​

Vanliga frågor

Kan man upprätta sitt testamente själv?
Man kan upprätta sitt testamente själv. Testamentet bör vara skriftligt och undertecknas i två ojäviga vittnens närvaro. Vi rekommenderar ändå att du vänder dig till juridiska experter.

Hurdan egendom kan testamenteras?
Ett testamente kan gälla all slags egendom: depositioner, fastigheter, värdepapper osv.

Varför borde jag upprätta ett testamente?
Det lönar sig att upprätta ett testamente, ifall den arvsordning som lagen föreskriver inte motsvarar dina egna önskemål. Utan ett testamente är det den lagenliga arvsordningen som avgör vem som får egendomen. Ifall det inte finns närmare släktingar än kusiner går arvet till staten. Med ett testamente kan du försäkra dig om att din egendom, eller en del av din egendom, går till ett ändamål som är viktigt för dig.

Hur ska jag gå till väga om jag vill testamentera min egendom till HelsingforsMission?
Om du har bröstarvingar har de laglig rätt att ärva minst laglotten, dvs. hälften av sin arvslott. Den andra hälften får du testamentera hur du vill. En ogift och barnlös person får testamentera hela sin egendom som den vill.

Om du vill testamentera egendom till HelsingforsMission, kan du i ditt testamente uttrycka din önskan om att donationen ska användas i första hand för HelsingforsMissions arbete mot ensamhet, eller rikta donationen exempelvis till att hjälpa ungdomar eller seniorer.

Våra juridiska experter står till din tjänst i frågor som gäller ditt testamente. Kontakta dem om du har frågor eller behöver hjälp med att skriva testamentet. Tjänsten är avgiftsfri och fullständigt konfidentiell.

När lönar det dig att upprätta ett testamente?
Du kan skriva ett testamente i vilken ålder som helst och göra ändringar i det allt eftersom omständigheterna i ditt liv förändras.

Hur kan jag ändra ett testamente jag redan skrivit?
Du kan ändra eller annullera ditt testamente när som helst, bara förändringarna och tilläggen följer formkraven för ett testamente. Bara det nyaste testamentet är giltigt.

Betalar HelsingforsMission skatt på testamentsdonationer?
Allmännyttiga organisationer, som HelsingforsMission, behöver inte betala arvsskatt på testamentsdonationer.

Har HelsingforsMission nytta av mitt testamente?
HelsingforsMissions arbete för att minska ensamheten skulle inte vara möjligt utan donationer. Såväl stora som små donationer har en stor betydelse för vårt arbete – och för de människor som får hjälp – eftersom donationerna finansierar ungefär en tredjedel av vår verksamhet. Genom att stöda HelsingforsMission kan du vara säker på att din donation används effektivt. Som ett bevis på det har antalet människor vi hjälper ökat år för år.

Beställ broschyren avgiftsfritt

Be om att bli uppringd