×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

HelsingforsMissions nya kampanj: Befria ensamhetens fångar

HelsingforsMission påminner med sin julkampanj om att ensamhet skapar ångest och utgör ett hot mot vår hälsa.

HelsingforsMission har redan i flera års tid väckt debatt om att många är ensamma och bekämpat ensamheten. Nu börjar det också finnas en hel del forskningsresultat kring ensamhet även från Finland. Nyligen publicerade Institutet för hälsa och välfärd (THL) utredningen Yksinäisyys ja osallistuminen (ung. Ensamhet och delaktighet).

Enligt THL känner mer än 400 000 vuxna i Finland sig ensamma. Ur folkhälsosynvinkel är ensamheten oroande, eftersom ensamhet går hand i hand med hälsoproblem. Det finns en stark korrelation mellan ensamhet inom den vuxna befolkningen och depression. Ensamma människor plågas också oftare av självmordstankar och ungefär hälften bedömer att deras arbetsförmåga är nedsatt.

Nytt: levande människor vid reklampelare

För att väcka så mycket uppmärksamhet som möjligt vid det här alarmerande fenomenet tar vi i höst i bruk en uppseendeväckande metod: HelsingforsMissions volontärer ställer sig vid tre reklampelare i centrum av Helsingfors kl. 7.30 tisdagen den 17.11. Var och en av dem bär en skylt med texten Vapauta yksinäisyyden vangit (Befria ensamhetens fångar). Samma tema upprepar sig i ett antal köpcentrum där det finns digitala reklamskyltar av ett nytt slag: filmen på skärmen reagerar på bidrag med betalkort. Kampanjen kommer också att synas i annonser i tidningar och på webben.

Vi vill ruska om människor och få dem att inse att ensamhet är som ett fängelse – ett tillstånd som skapar ånget som den ensamma människan vill befrias ur.

Genom kampanjen samlar vi också in bidrag till vårt arbete mot ensamhet: hjälp till seniorer, ungdomar och barnfamiljer. Man kan ge ett bidrag via vår webbplats lahjoita.helsinkimissio.fi eller i samband med reklamskyltarna t.ex. per SMS.

Donationsmedlen används till att rekrytera och utbilda HelsingforsMissions stödpersoner och övriga volontärer att vara sällskap för ensamma samt till att erbjuda professionell hjälp.

Bara en annan människa kan hjälpa den ensamma

HelsingforsMissions chef för samhällsaktivitet Henrietta Grönlund konstaterar att känna sig ensam är något annat än att vara för sig själv. – Att vara för sig själv kan vara skönt, men ensamhet är ångestframkallande, en obehaglig känsla av att man har för få relationer till andra människor eller att de är av fel typ. Om ensamheten fortgår kan den bli en ond cirkel där ensamheten i värsta fall blir en del av ens identitet, säger Grönlund.

– Den som är ensam har hamnat utanför och saknar gemenskap med andra. I bakgrunden finns alltså i allmänhet misslyckade försök att hitta relationer eller grupper att höra till. Det resulterar i att man känner sig reserverad i förhållande till andra; man börjar bygga skyddsmurar. Problemet med murarna är att man samtidigt blir fånge innanför dem. Då behövs en annan människa som befriar en från det fängelse som ensamheten utgör.

För utformningen av reklamkampanjen ansvarar reklambyrån Folk Finland och för förverkligandet Clear Channel Suomi. Både utformning och reklamplats har donerats till HelsingforsMission.

Mer information:

Chef för samhällsaktivitet Henrietta Grönlund, 045 872 1870, henrietta.gronlund@helsinkimissio.fi
Kommunikationschef Kristiina Backberg, 044 733 1544, kristiina.backberg@helsinkimissio.fi

Mer information om kampanjen:

Marknadsföringschef Helena Hulkko, 050 582 2211, helena.hulkko@helsinkimissio.fi

Undersökning:
Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia. Järjestökentän tutkimusohjelma. Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi, Risto Kaikkonen (red.) http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/127100/URN_ISBN_978-952-302...

Bemannade reklampelare 17.11–19.11 kl. 7.30–17.30:

Hagnäs, Glaspalatset, Kampens metrostation

Digitala reklamskyltar 17.11-19.11:

Järnvägsstationen och köpcentren Kamppi Citycenter, Kaari, Iso Omena