×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

HelsinkiMissiolle tunnustusta hyvästä sidosryhmäraportoinnista

HelsinkiMissio on voittanut suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjan PwC:n Avoin raportti -kilpailussa.

Kunniamaininnan raportoinnistaan sai Kirkon Ulkomaanapu. Pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjan voiton jakoivat Hämeen Partiopiiri ry ja Zimbabwen Aids-orvot ry.

Nyt jo 11:ttä kertaa järjestämällään kilpailulla PwC pyrkii edistämään keräys- ja julkisin varoin toimintaansa rahoittavien järjestöjen ja säätiöiden avointa ja läpinäkyvää raportointia.

PwC:n asiantuntijan Timo Etelämäen mukaan raporttien arvioinnissa huomioitiin muun muassa se, etteivät kaikki sidosryhmät tunne ennalta järjestön tai säätiön toimintaa; raportoinnissa tulisi muistaa kaikki sidosryhmät. Erityistä huomioita vuoden 2015 kilpailussa kiinnitettiin vastuulliseen raportointiin.

”Kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan kulmakivenä on vastuullisuus. Sidosryhmien erilaiset toiveet onkin hyvä huomioida myös ulkoisessa raportoinnissa. Koska maineen kolhiintumisella voi olla kauaskantoiset seuraamukset, huomion kiinnittäminen vastuulliseen raportointiin on ensiarvoisen tärkeää”, Etelämäki toteaa.

Voittajat valitsi PwC:n ulkopuolinen raati, johon kuuluivat Raimo Hakola, Johannes Koroma, Heikki Lehmusto ja Leena Niemistö.

”Palkituista raporteista huokuu jännittävällä tavalla aitous, tietynlainen karheus ja rehellisyys. Lukija tuntee, että niitä ovat olleet tekemässä myös suorittavan portaan ammattilaiset, ne eivät ole pelkkiä ulkopuolelta liimattuja kiiltokuvia”, raadin puheenjohtaja Heikki Lehmusto kiittelee.

Hyvä hallintotapa omaksuttu myös kolmannella sektorilla

Kilpailun raati pitää äärettömän tärkeänä, että vapaaehtoistyön kaikki sidosryhmät lahjoittajista ja rahoittajista käytännön työssä mukana olijoihin saavat rehellisen ja läpinäkyvän katsauksen siitä, mitä sekä työllä että rahalla saadaan aikaan. Raportointi ja tiedon jakaminen ovat siirtyneet vuosikertomusten puurtamisesta kokonaisvaltaiseksi viestinnäksi, jossa verkkosivujen ja sosiaalisen median rooli nousevat merkittävään osaan.

”Suomessa järjestötoiminnan rahoituksen ylivoimaisesti suurin lähde on RAY:n ja Veikkauksen tuotto. Jotta suuri yleisö kokisi olevansa pelaamalla myös ”hyvän tuottaja”, tulee avustusten saajien toimia ehdottoman vastuullisesti ja käyttää varat järjestöjen päämääriä tukevaan toimintaan kestäviä ja oikeudenmukaisia periaatteita noudattaen”, Lehmusto linjaa.

Lehmuston mukaan mukanaolo kolmannen sektorin hallitustyössä on vakiintunut periaate sekä kansainvälisessä että suomalaisessa yritysjohdossa. Yritysmaailmassa kehittyneet raportoinnin muodot ja code of conduct -periaatteet ovat ansiokkaasti siirtyneet myös säätiö- ja järjestösektorille.

”Lähes kaikki järjestösektorit ovat luoneet omat vastuullisuutta ja hyvää säätiö- ja järjestötapaa koskevat koodinsa. Se näkyy nyt sekä toiminnassa että raportoinnissa, Lehmusto toteaa.