×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Volontärverksamheten hjälper också hjälparen

HelsingforsMission är en organisation inom sociala sektorn som erbjuder dem som är intresserade av volontärarbete möjligheten att hjälpa ensamma människor. Samtidigt som volontärerna hjälper andra, får de egna nya vänner.

Penningautomatföreningens (RAY:s) barometer 2016 visar att nio av tio som deltar i verksamheten inom sociala sektorns organisationer får nya vänner som resultat. Utöver viljan att hjälpa är önskan om att träffa nya människor en viktig orsak till att delta i verksamheten.

RAY undersökte i början av året motiven till och effekterna av att delta i volontärarbete. Sammanlagt svarade 1551 personer som deltagit i RAY-finansierade organisationers verksamhet. HelsinforsMission är en av organisationerna.

Undersökningen kartlade hur de som deltagit upplevde att verksamheten påverkade deras allmänna välmående. Över 90 procent av de svarande upplevde att de hade blivit hörda inom organisationen, fått kontakt med andra i samma livssituation och fått dela med sig av sina erfarenheter.

HelsingforsMissions volontärer vill hjälpa – delta på ditt modersmål

– Bland HelsingforsMissions volontärer är viljan att hjälpa den klart största orsaken till att delta i verksamheten. Utöver det upplevde nästan tre fjärdedelar av volontärerna att de har fått nya vänner av verksamheten, berättar Emma Lunabba, koordinator för volontärverksamheten.

HelsingforsMission utbildar volontärer som stöder och hjälper ensamma seniorer oberoende av modersmål. Under hösten utbildas nya svenskspråkiga volontärer för att svara på det växande behovet.

Lunabba uppmanar alla som funderat på något slags volontärverksamhet att modigt komma och pröva.

–Vi har många svenskspråkiga seniorer som är i behov av en stödperson, eller som bett om engångshjälp i vardagen. Just du behövs – alla insatser är värdefulla, säger Lunabba.

Höstens program för svenskspråkiga seniorer

Den populära sångstunden Allsång på Albertsgatan fortsätter varje torsdag kl. 13-14 med start 25.8.2016. Kom med och sjung av hjärtans lust eller bara njut av den varma gemenskapen. Musikstunderna leds av kända musiker som Klaus Pennanen, Inna Vintturi och Matti Kuronen.

Musik till kvällskaffet är ett populärt sätt att pigga upp mörka höstkvällar. Musiken serveras  av en rad musiker, en grammofon och Ann-Kristin Schevelew.  Fritt inträde – vi bjuder på kaffe och bulle. Höstens datum är 5.9, 3.10, 7.11 och 5.12, alltid klockan 18.

Min bok-eftermiddagarna fortsätter – välkommen med för att lyssna och diskutera[EL1]  när kända bokvänner berättar om en betydelsefull bok som lämnat ett bestående intryck hos dem. Följande Min bok-eftermiddag som ordnas på svenska är 12.9 kl. 14.30 med Liisa Melin som gäst.

Via HelsingforsMission kan en ensam senior hitta en stödperson att träffa regelbundet. Träffarna kan till exempel gå ut på att sköta ärenden på stan tillsammans eller att sitta och prata över en kopp kaffe. Som stödpersoner fungerar volontärer som utbildats för uppgiften.

HelsingforsMission ordnar också engångshjälp för seniorer för att möta utmaningar i vardagen. Engångshjälpen är kortvarig till sin natur.  Det kan handla till exempel om hjälp med att använda datorn eller mobiltelefonen. En engångshjälpare kan också följa dig till apoteket eller göra dig sällskap till teatern.  

Kontakt:

Tamara Bergkvist
Koordinator för volontärverksamheten
tamara.bergkvist@helsinkimissio.fi
045 881 9743

Emma Lunabba
Koordinator för volontärverksamheten
emma.lunabba@helsinkimissio.fi
044 712 9372