×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Samtalsstöd för unga

Vi stöter alla på motgångar i något skede av vårt liv. Ingen borde ändå behöva bli ensam med sitt illamående. HelsingforsMission erbjuder konfidentiellt samtalsstöd med en krisarbetare för dig, som är 12–29 år. Du kan få samtalsstöd ensam eller tillsammans med din partner, vän eller familj.

 
Ta kontakt med oss

Du kan ringa oss måndag till torsdag kl. 9–11, tfn 045 341 0574 eller kontakta oss per e-post på adressen krisjouren@helsinkimissio.fi. Tillsammans funderar vi på hurdan hjälp som lämpar dig bäst. Vid behov kan vi hänvisa dig vidare till övrig service som passar din situation. 

Mottagningen på Albertsgatan 33 är tillsvidare stängd för att minska spridning av coronavirus. Ifall du har en inbokad tid är din krisarbetare i kontakt med dig. Istället för att mötas ansikte mot ansikte erbjuder vi möten på distans.

 
Kom som du är

Sorg och nedstämdhet underlättas ofta av att man får tala om det. Ibland är det lättare att tala med en utomstående om svåra saker.

För att ta kontakt med oss behöver du ingen remiss eller diagnos och du behöver inte vara helsingforsbo. Med våra professionella hjälpare kan du tala om vad som helst som är viktigt för dig. Ingen kris eller svårighet är för liten för att kontakta oss.  

Du kan söka hjälp individuellt, tillsammans med din partner, med din familj eller med dina vänner. Du kan säga ditt namn eller så kan du låta bli att säga det. Huvudsaken är att du kommer, just sådan som du är.

Under det första mötet kartlägger vi mer ingående din situation och ditt behov av hjälp. Målsättningen är att hitta verktyg som hjälper dig framåt. Tillsammans sätter vi upp en målsättning för samtalen utgående från just din utgångspunkt och dina önskemål. Ifall vår hjälp inte är tillräcklig, funderar vi tillsammans på vilken typ av stöd du bäst skulle ha nytta av.
 

Hjälp för par och familjer

Vi hjälper även vid problem i parförhållandet. Målsättningen med mötena är att öka den konstruktiva växelverkan i parförhållandet, även om det skulle finnas risk för separation. Du kan också komma ensam om din partner inte vill följa med. Parsamtalen är ämnade för 12-29 -åriga par utan barn.

Syftet med familjesamtalen är att stöda din familj att hitta och ta i bruk familjens egna resurser för att stöda dig som är ung att hantera en krissituation. Enligt vår erfarenhet är det ibland lättare för familjemedlemmar att tala om svåra saker när en utomstående hjälpare leder diskussionen.
 

Övriga hjälpinstanser

Vid akuta krissituationer lönar det sig alltid att vara i kontakt med din egen hälsostation eller den psykiatriska jouren inom ditt egna hälsovårdsområde.

I Helsingfors: