×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Coronaåret en chock för ungas vardag – allt fler fick hjälp av HelsingforsMission

Coronaåret ökade ensamheten bland unga och ledde till ett ökat hjälpbehov. HelsingforsMission utvidgade sin serviceverksamhet för unga och tog i bruk nya serviceformer. Trots att situationen var exceptionell hade man förmågan att hjälpa unga snabbt och individuellt.

– Fjolåret var utmanande på många sätt, men vi kunde erbjuda allt flera ungdomar hjälp. Den distansmottagning och serviceverksamhet som vi tog i bruk på grund av pandemin fungerade väl, även om en del unga saknade möten ansikte mot ansikte. Vår hjälp gav resultat och fick väldigt god respons av de unga, säger välfärdsdirektör Hanna Kari.

  • Samtalshjälp och stödpersonsverksamhet för unga ökade med en tredjedel – närmare 10 000 kontakter.
  • Ensamhetsarbetet som HelsingforsMission har utvecklat utvidgades till unga.
  • Unga nåddes via digitala kanaler, till exempel Jodel, IG live och Sekasin Chat.

”Jag blev bemött som mig själv. Det var första gången jag kände att någon lyssnade på mig.”

– För många unga har det varit en lättnad att vi finns här, att det är lätt att boka en tid, och att vi är redo att lyssna och bemöta dem just i den situation de befinner sig. Även om pandemin berör oss alla så påverkar läget unga mycket olika, och det är viktigt att våga sätta ord på att man gärna skulle ha lite hjälp, säger teamansvariga krisarbetaren Charlotte Wieliczko.

Den elektroniska tidsbokningen som togs i bruk förra året gjorde att det blev ännu lättare att få tillgång till HelsingforsMissions tjänster. Unga kan helt utan tröskel boka tid för en kartläggning av hjälpbehovet och får sen hjälp att hitta den serviceform som bäst passar den unga.

Mer resurser för att hjälpa unga

Tack vare separat finansiering inledde HelsingforsMission i början av år 2020 ett projekt för att utveckla sina tjänster för unga. Genom projektet kunde man hjälpa allt fler ungdomar. Avsikten med projektet är att utveckla och etablera en effektiv modell för hjälp utan tröskel som en del av ungdomstjänsterna i Helsingfors.

Mer hjälp och stöd under 2021

Under år 2021 utvidgas servicen för unga genom frivilligverksamhet och servicestyrningen utvecklas ytterligare för att göra den mer klientvänlig. Den svenskspråkiga verksamheten utvidgas till Nyland och även unga familjer beaktas i ensamhetsarbetet.

HelsingforsMissions hjälp till unga år 2020:

Feedbackinformerad hjälp

På HelsingforsMission får unga samtalshjälp 1–5 gånger med syfte att upprätthålla eller förbättra välmåendet. Tjänsten är anonym och för att få hjälp behövs ingen diagnos. En ung person kan reservera tid hos en krisarbetare i den kalender som finns på HelsingforsMissions webbplats och det gör det lättare att få tillgång till hjälp.

Samtalshjälpen är effektiv tack vare HelsingforsMissions feedbackinformerade hjälp och arbetskultur, där hjälpen skräddarsys individuellt för varje enskild ung människa i varje möte. Förra året ökade välmåendet bland unga hos 67 % av klienterna under samtalshjälpen och upprätthölls hos 21 % trots krisen.

Ensamhetsarbetet en del av ungdomstjänsterna

HelsingforsMissions ensamhetsarbete och den arbetsbok som är ett redskap i arbetet hjälper människor att själva hitta lösningar för att komma loss från ensamheten. Från och med förra året utvidgades ensamhetsarbetet till att vara en del av HelsingforsMissions ungdomstjänster. Andelen unga vuxna bland klienterna ökade med 12 % från året innan.

En tid hos en expert på ensamhetsarbete kan man boka via ensamhetsarbetets webbplats, helsingforsmission.fi/ensamhet. Under coronatiden ordnas samtalshjälpen på distans. Du kan också ladda ner arbetsboken ”Yksinäisyys - tehtäväkirja avuksesi” gratis eller beställa den per post på den finska webbplatsen för HelsingforsMissions ensamhetsarbete helsinkimissio.fi/yksinaisyys. Tillsvidare finns boken bara på finska.

Stöd av frivilliga stödpersoner

Ett mer långvarigt stöd erbjuder utbildade frivilliga stödpersoner som i allmänhet finns med som stödi 1–2 år. Nyttan med mer långsiktigt stöd är uppenbar: tack vare stödet från volontären stärks den ungas egen handlingsförmåga.

Förra året träffades stödparen under undantagsförhållanden och coronabegränsningar antingen utomhus eller på distans. Antalet stödpar var 131 och under året utbildades 81 nya stödpersoner.
 

2.2.2021