×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Ensamhet utgör ett hot för välmåendet – allt fler unga får hjälp från HelsingforsMission

HelsinforsMission rekryterar och utbildar i år 100 nya stödpersoner för att hjälpa unga. En ny serviceform hjälper unga att att bearbeta sin ensamhet med hjälp av professionellt stöd och en arbetsbok. De erhåller fortfarande även samtalsstöd med låg tröskel.

Ensamhetsarbetet, som har utvecklats vid HelsingforsMission hjälper människor att själva hitta lösningar för att lindra sin ensamhet. Nu erbjuder vi denna hjälp även för unga. Arbetet kompletteras med en arbetsbok och möten med en professionell. Tjänsten har nått väl ut till de unga.

– Var femte ung personupplever ensamhet. Vi vill rikta ensamhetsarbetet även till unga och speciellt till dem som inte har någon person i sitt liv att förlita sig på och till dem som behöver omfattande stöd, säger Maria Rakkolainen chef för ensamhetsarbetet.

I HelsingforsMission får unga även samtalsstöd med låg tröskel då livet har kört ihop sig och det är svårt att komma vidare på egen hand. Servicen är anonym, man får hjälp utan diagnos och ingen tidsbokning behövs. Samtalsstödet effektiveras av HelsingforMissions feedback-informerade bemötandekultur där hjälpen skräddarsys individuellt för den unga vid varje träff. 

Mera långvarigt stöd kan den unga få av utbildade volontära stödpersoner som finns till hands för den unga i 1–2 år. Fördelarna med det långvarigare stödet är tydliga: med hjälp av stödet som volontären erbjuder förstärks den ungas funktionsförmåga.

Feedback-informerad hjälp ger resultat

År 2019 var antalet klienter fler än någonsin tidigare. Förra året innefattade 6500 bemötanden av unga vid HelsingforsMission. Arbetet är effektivt. Tack vare hjälpen mår nästan två tredjedelar av klienterna betydligt bättre, deras välmående har förstärkts och behovet av tilläggstjänster har minskat betydligt.

Med hjälp av en skild finansiering har det vid HelsingforsMission i början av år 2020 startat ett projekt för att utveckla servicen för unga. Med hjälp av projektet kan allt fler unga få hjälp. Avsikten med projektet är att etablera effektiv och ändamålsenlig hjälp med låg tröskel som en del av de tjänster som unga erbjuds i Helsingfors.

HelsingforsMissions hjälp för unga år 2019:

Samtalsstöd för unga

  • År 2019 fick 1287 unga hjälp via samtalsstödetför unga (Nuorten kriisipiste och Krisjouren för unga). Sammanlagt innebar detta 4418 personliga bemötanden (3772 bemötanden år 2018). Därtill skedde sammanlagt 557 bemötanden via telefon, e-post och chat.
  • Ett feedback-informerat arbetssätt som inträffar vid rätt tidpunkt hjälper unga. Välmåendet ökade statistiskt betydande hos 62 % av kunderna år 2019, och dessutom upprätthölls välmåendet för 26 % av klienterna trots en utmanande livssituation.
  • De viktigaste orsakerna till att söka samtalsstöd var psykiska symptom så som ångest, depression, problem i parförhållandet och stress (41 %), relationsroblematik (24 %) och problem gällande livshantering (22 %).
  • Dessutom utfördes förankrande förebyggande välmåendearbete bl.a. i läroanstalter, vid gästbesök och evenemang samt i samband med Teatteri Taimines föreställningar. Via detta arbete bemöttes 5678 unga.

Stödpersonverksamhet för unga

  • Volontära stödpersoner utbildade av HelsingforsMission mötte unga ca 1500 gånger under 2019. Under året var ca 100 stödrelationer verksamma (86 år 2018).
  • De viktigaste orsakerna till kontakttagning var ensamhet samt brist på samtalskumpan och nätverk. Stödrelationen minskade ensamhetskänslan för 68 procent av klienterna.