×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

HelsingforsMission erbjuder hjälp för unga under hela sommaren

Oberoende av om det handlar om ett litet eller stort bekymmer, lönar det sig att söka hjälp. Hjälpformerna består av stödsamtal med en professionell hjälpare, stöd av en frivillig stödperson och av ensamhetsarbete, vars syfte är att lindra den skadliga upplevelsen av ensamhet. HelsingforsMissions professionella hjälpare kommer även att finnas anträffbara på Jodel.

- Många unga upplever att de egna bekymren inte är tillräckligt allvarliga för att det skall vara tillåtet att söka hjälp för dem. Men det är viktigt att inte bli ensam med sina bekymmer, då problem har en tendens av att förvärras om de blir mer långvariga, säger HelsingforsMissions verksamhetsledare Tuula Colliander.

Enligt henne behöver tröskeln för att söka hjälp ytterligare sänkas, för att göra återgången till den normala vardagen så smidig som möjligt.

- Under vårens undantagstillstånd kunde vi inte erbjuda möten fysiskt på plats, vilket gjorde att antalet kontakter minskade kännbart. Hjälp på distans lämpade sig väl för en del unga, men för alla unga var det inte rätt sätt att hjälpa. 

Det behöver vara lätt för den unga att hitta hjälp

- Undantagstillståndet har medfört att resurserna hos den unga har gått åt till att klara av vardagen och krafterna har inte räckt till för att söka efter eller pröva på nya serviceformer på distans. Det har inte varit lätt att hitta ett utrymme som lämpar sig för konfidentiella distanssamtal. Som tur har många hittat chattjänsterna, som erbjuder hjälp i realtid. Utöver chatten, är det viktigt att det även finns mera långvarigt samtalsstöd att tillgå, fortsätter Colliander. 

Enligt föreningen var undantagsvåren ett tydligt bevis på att hjälp behöver erbjudas i bekant miljö på det sätt som unga önskar sig. Det behövs nära samarbete mellan olika hjälporganisationer, för att den unga enkelt skall hitta hjälp enligt behov.

HelsingforsMissions hjälpare finns till hands på sociala medierna

På Jodel, som är populärt bland unga vuxna, kan unga diskutera anonymt med HelsingforsMissions professionella hjälpare under @mielenmaisema -kanalen (även på svenska) från och med 24.6. Vid behov hänvisar de den unga vidare till mer långvarig hjälp inom HelsingforsMission. 

De unga bjuds också in att dela och diskutera sina egna känslor och sinnesstämningar. #Mielenmaisema -utmaningskampanjen syns även på Instagram.

HelsingforsMisson erbjuder hjälp för 12-29 -åriga unga. Den unga kan få samtalshjälp av en professionell hjälpare, av en utbildad volontär som stöd i sin vardag och av ensamhetsarbete, där man har möjlighet att bearbeta ensamhet med hjälp av samtal och självständigt arbete.

www.helsingforsmission.fi/ungdomar