×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

HelsingforsMission erhåller nästan en miljon euro för att hjälpa unga

HelsingforsMission utvidgar sina tjänster riktade mot unga från början av år 2020. Med hjälp av finansieringen kan unga erbjudas mera av den professionella samtalshjälpen med låg tröskel samt fler volontära stödpersoner än tidigare.

Meningen är också att erbjuda även 12-29-åringar en arbetsmodell vars avsikt är att  minska ensamheten. Modellen har utvecklats av HelsingforsMission.

–  HelsingforsMission erbjuder hjälp och stöd med låg tröskel för unga. År 2019 hade vi fler kunder än någonsin tidigare. Arbetet är framgångsrikt. Med vår hjälp mår nästan två tredjedelar av våra unga kunder bättre, och behovet av tilläggstjänster har tydligt minskat, berättar HelsingforsMissions verksamhetsledare Tuula Colliander.

Ungdomstjänsterna är överbelastade i Helsingfors, och antalet unga som behöver hjälp och stöd har varit växande. Med hjälp av finansieringen kan allt fler unga få hjälp av HelsingforsMission. År 2018 hade man 5 500 kundmöten med unga. 

– HelsingforsMission samarbetar med staden och andra organisationer. Med den nya finansieringen kan vi utveckla förebyggande hjälparbete för att förstärka ungas välmående och lindra ensamhetskänslan. Dessutom kan vi erbjuda allt fler tvåspråkiga tjänster. Vi är verkligen tacksamma för allt detta, säger Tuula Colliander.

Tre inhemska stiftelser och två familjeföretag bakom den betydande donationen

För utvecklingsprojektet för åren 2020-2023 doneras totalt  975 000 euro av Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretaget Berner Ab, August Ludvig Hartwalls stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse samt familjeföretaget Veikko Laine Ab.– Vi vill stödja verksamhet som kan hjälpa unga i tid. Verksamhet som identifierar blivande störningar och förebygger växande problem, säger Helena Nahi från Eva Ahlströms stiftelse, som talesman för donatorerna.  Vi ser detta som en investering som möjliggör unvecklandet av HelsingforsMissions förebyggande tjänster som en del av tjänster som unga erbjuds i staden. Det bästa möjliga resultatet är att man med projektet skapar en modell samt resultat som kan utvidgas även till övriga Finland.

Hjälp och stöd till unga – kostnadsfritt och utan diagnos

Unga kan komma till HelsingforsMission för att diskutera eller få hjälp via telefon då livet känns svårt och då det är jobbigt att ensam komma vidare. Tjänsten kan användas anonymt och ingen tidsbokning behövs. Unga erbjuds psykosocialt stöd och vägledning samt professionellt ledda kamratstödgrupper. I HelsingforsMission använder man feedbackorienterad bemötandekultur i stället för diagnossystem.

Unga erbjuds långvarigare stöd av utbildade volontära stödpersoner som jobbar tillsammans med den unga personen i 1-2 år. Fördelarna med det långavarigare stödet är tydliga: med hjälp av stödpersonen förstärks den ungas verksamhetsförmåga.

Vid det förebyggande bemötandearbetet med unga utnyttjas modellen som HelsingforsMission tagit fram för att minska ensamheten. Modellen kombinerar individ- och gruppmöten samt arbete med hjälp av en övningsbok.