×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Känsla av otillräcklighet, oro för framtiden och ensamhet − allt fler ungdomar behöver stöd på grund av coronapandemin

Coronatiden har försämrat välmåendet bland studerande: 70 procent av studerande upplever att studierna har försvårats, mer än hälften känner sig mer ensamma än förr. HelsingforsMissions tjänster för unga hade närmare 1 500 möten med ungdomar under juni-augusti.

− Ensamhet, studieproblem, ångest och stress har ökat tydligt bland unga under pandemin. Allt oftare söker man också hjälp med problem i parrelationen, säger HelsingforsMissions chef för samtals- och krishjälp Heidi Rouhiainen.

Förutom samtalshjälp vid Krisjouren för unga erbjuder HelsingforsMission hjälp bland annat via Jodel, ett socialt medium som är populärt bland unga vuxna, samt chatten Sekasin. Allt fler har fått hjälp på distans.

Den nya webbguiden Jag räcker till, som uppmuntrar till självmedkänsla, har också haft stor efterfrågan. Gratisguiden har redan laddats ner 2 215 gånger. Guiden hjälper läsaren att få en mjukare inställning till sig själv.

− Vi har redan i några års tid i allt högre grad sett unga som kämpar med svår press att göra väl ifrån sig. Vi ville lätta på den hårda pressen och därför tog vi fram Jag räcker till-guiden, förklarar Rouhiainen. − Nu är vi glada åt att de unga faktiskt har hittat guiden.

Behovet av självmedkänsla är speciellt stort just nu, när coronan gör att studierna drar ut på tiden och examen låter vänta på sig.

Den malström de unga befinner sig verkar inte heller släppa taget. Flera studieplatser gör sig igen redo att ordna åtminstone en del av undervisningen på distans. Begränsningarna på hur många som får samlas minskar de sociala kontakterna och gör livet svårare. För många innebär det mer ångest och att pressen blir ännu hårdare.

Krisjourens samtalshjälp hjälper de flesta som tar kontakt. Förra året ökade välmåendet bland unga under samtalshjälpen hos 67 procent av klienterna och upprätthölls hos 21 procent trots den pågående krisen.

Fler stödpersoner för unga behövs

Den ökade ensamheten syns också i efterfrågan på stödpersoner. Dussintals unga väntar för närvarande på att få en frivillig stödperson från HelsingforsMission. Många av dem behöver bland annat hjälp med att lära sig finska. Under hösten utbildas nya stödpersoner. Man kan söka till utbildningen med en blankett på webbplatsen

HelsingforsMissions tjänster för unga i åldern 12–29

  • Krisjouren för unga erbjuder kortvarig samtalshjälp för att stärka ungas välmående, ca 1–5 träffar. Tjänsten är anonym och för att få hjälp behövs ingen diagnos. Man kan boka tid hos en krisarbetare online.
  • Ensamhetsarbetet och den tillhörande arbetsboken hjälper unga att själva hitta lösningar för att lösgöra sig från ensamheten. Boken finns tillsvidare på finska men ska också översättas till svenska.
  • Utbildade frivilliga stödpersoner erbjuder långvarigt stöd. En stödperson är en medvandrare för den unga, i allmänhet i 1–2 år.
  • Jag räcker till-guiden hjälper att utveckla en medkännande inställning till sig själv.
  • Alla ungdomstjänster erbjuds både på finska och svenska, samtalshjälp kan man få även på engelska.
  • Tjänsterna är gratis för de unga.