×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Krisjouren för unga har hjälpt svenskspråkiga unga i 15 år

Krisjouren för unga grundades år 2004 som en del av HelsingforsMissions verksamhet, för att arbeta jämsides med det finskspråkiga krisarbetet för unga – Nuorten kriisipiste. Krisjouren för unga möter årligen ca 200 svenskspråkiga unga i åldern 12–29 för kortvarigt samtalsstöd.

Under 15 år har Krisjouren tagit emot över 1500 svenskspråkiga ungdomar och erbjudit avgiftsfritt samtalsstöd samt arbetat förebyggande i skolor med tusentals fler. Mängderna unga som söker sig till Krisjouren har ökat från bara några tiotal till över 200 unga på ett år.

De unga söker hjälp i livskriser som handlar om ångest, nedstämdhet, stress och prestationer, ensamhet, problem i familj och parförhållanden, eller plötsliga händelser som utlöst en kris. De kommer till Krisjouren på eget initiativ, utan remiss, och får en regelbunden tid hos en krisarbetare ofta redan veckan efter den första kontakttagningen. De unga är bra på att söka hjälp, och Krisjouren vill finnas där just då den unga behöver det.

Krisjouren har under 15  år vuxit, utvecklats, samt befäst sin ställning som en viktig aktör och röst för de svenskspråkiga ungdomarna. Under feståret 2019 lanseras en alldeles ny verksamhet inom skolsamarbetet – att använda teater som ett medium för att ta upp frågor gällande psykisk hälsa. Pjäsen Lyckomanifestet är det första resultatet av projektet att utveckla skolsamarbetet. Pjäsens tema är prestationskrav och prestationsångest – teman som Krisjourens unga klienter allt oftare tar upp under sina besök hos en krisarbetare.

Lyckomanifestet presenteras på Krisjouren för ungas 15-årsfest på Teatteri Forum i Helsingfors den 25.9.2019. Välkommen med! OBS! Evenemanget är fullbokat.

 

Onsdag 25.9.2019, Teatteri Forum, Georgsgatan 31, Helsingfors 

Program
13:00 Öppnas dörrarna
13:15 Öppningstal och diskussion
14:00 Lyckomanifestet av Teater Taimine
14:45 Avslutning och tack