×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse.
Läs mer ›

Möjligt bli kvitt ensamheten – HelsingforsMission erbjuder ny hjälpform för vuxna

Upp till 400 000 finländare lider av ensamhet, periodvis eller hela tiden. HelsingforsMission inleder i oktober ett nytt program för att hjälpa ensamma vuxna i huvudstadsregionen.

Meningen med HelsingforsMissions nya program Näkemys är att göra en djupdykning i hur människor uppfattar sig själva och andra. Programmet stöder ensamma människor att själva hitta lösningar för att lindra ensamheten. Det görs genom en kombination av självständigt arbete och samtalsträffar.

– Vi hjälper människor att reflektera kring de tankar som påverkar den egna upplevelsen av ensamhet och kring det egna beteendet. Klienterna bestämmer själva sina målsättningar och på vilket sätt de vill förändra sin ensamhet, berättar projektkoordinator Jenny Julkunen.

Man kan ansöka till programmet via HelsingforsMissions webbsida, https://www.helsinkimissio.fi/nakemys. Programmet är finskspråkigt. Det kostar ingenting att delta.

Är ensamheten ett livsöde?

Ensamhet, när den upplevs som ofördelaktig, är en känsla av utanförskap och isolering. Ensamheten inverkar negativt på både livskvalitet och hälsa. Ofta tror man att ensamhet är ett livsöde som man inte kan påverka.

– Så behöver det inte vara. Ensamheten kan lindras eller till och med försvinna ur livet, säger projektkoordinator Maria Rakkolainen.

Näkemys-programmet är ett treårigt projekt som HelsingforsMission genomför med finansiering från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Syftet med projektet är att med hjälp av deltagarna i programmet utveckla en självhjälpsmodell för att minska ensamheten.

https://www.helsinkimissio.fi/nakemys