×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Modersmål är känslospråk – Seniorhållplats erbjuder samtalshjälp på svenska för 65+

Ensamhet är det största problemet i senioråldern, men ett problem som det är svårt att få hjälp med – i synnerhet på sitt modersmål. HelsingforsMissions Seniorhållplats-samtalsgrupper ger äldre människor samtalshjälp på svenska.

HelsingforsMissions terapeutiska Seniorhållplats-grupper motverkar ensamhet med gott resultat. Nu erbjuds samtalshjälp också på svenska.

– Inom vår finskspråkiga Senioripysäkki-verksamhet har vi flera gånger mött behovet av svenska grupper. Många tvåspråkiga deltagare har upplevt att det är lättare att tala om sina erfarenheter och sådant som har med känslolivet att göra på sitt eget modersmål. Därför beslöt vi att börja med svenskspråkiga Seniorhållplats verksamheten, säger gruppledare Tamara Bergkvist.

Grupperna samlas 15 gånger tillsammans med en utbildad ledare. Varje träff har ett givet tema och många är knutna till livets smärtpunkter. Bland de teman som tas upp finns ensamhet, självkänsla, skam och skuld, kärlek och närhet.

”Jag tycker om det sätt som jag har blivit mottagen. Jag känner att jag har blivit hörd.”

Våra uppföljningar visar att Senioripysäkki-grupperna minskar ensamhet, lindrar ångest och depression och skapar vänskapsrelationer mellan ensamma. Bland dem som har deltagit i grupperna rapporterar 71 procent att deras välbefinnande har ökat märkbart och 20 procent uppger att välbefinnandet har bibehållits.

Senioripysäkki-grupperna som HelsingforsMission har tagit fram har minskat ensamhet i 20 års tid. Grupperna minskar ensamma äldre personers behov att använda övriga social- och hälsovårdstjänster. Det gör att grupperna inte bara är mänskligt viktiga, utan också en verksamhet som är ekonomiskt lönsam för samhället.

Distansgrupper ger geografisk spridning

Hittills har det ordnats två Seniorhållplats-grupper, av vilka den ena samlades på distans. Nu utvidgas den svenska verksamheten.

– På grund av coronabegränsningarna ordnade vi en Seniorhållplats-grupp på distans i höstas. I gruppen fanns deltagare från olika orter, bland annat från Borgå och Åland. Deltagarna var nöjda med gruppen, så vi kommer att ordna distansgrupper även framöver, säger Bergkvist.

Seniorhållplats-grupperna är i första hand avsedda för personer över 65 år, men arbetslösa och sjukpensionerade kan söka till grupperna redan vid 60 års ålder. Vi erbjuder också individuell samtalshjälp 1–5 gånger. Det kan man även få på distans antingen via Teams eller per telefon.

I år har en grupp startat i HelsingforsMissions lokaliteter på Albertsgatan och en annan grupp på distans. Till höstens grupper kan man anmäla sig via vår webbplats eller per telefon.

Mer information och anmälning:

https://www.helsingforsmission.fi/seniorer/seniorhallplats

HelsingforsMissions seniorverksamhet firar i år 10- årsjubileum.