×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse.
Läs mer ›

Ny svenskspråkig stödform för unga i huvudstadsregionen

I oktober utbildar HelsingforsMission för första gången frivilliga stödpersoner på svenska för att kunna erbjuda stöd åt svenskspråkiga ungdomar och unga vuxna i huvudstadsregionen.

Ansökningen till utbildningen är öppen till slutet av september och anmälan sker via webben. En stödperson är en pålitlig vuxen för en ung person i behov av stöd.

Unga i åldern 12–29 ansöker om att få en stödperson bland annat via Krisjouren vid HelsingforsMission, tillsammans med en skolkurator eller via socialvården. Vanliga orsaker bakom ansökan är brist på sysslor och aktiviteter, behov av en samtalspartner, ensamhet, familjerelationer och ett behov av stöd i vardagen. Målet med verksamheten är både att förebygga en negativ problemutveckling och att komplettera stöd från andra instanser.

Volontäruppdraget som stödperson varar i 1–2 år och kräver ingen särskild utbildningsbakgrund eller arbetserfarenhet. Däremot måste den som vill bli stödperson vara minst 25, ha en sund självkänsla och ett vuxet perspektiv. För verksamheten förutsätts tid och möjlighet att binda sig till ett par träffar i månaden, en positiv livshållning och en balanserad livssituation.

Ansök om att bli volontär