×
Vi använder cookies på våra sajter för att ge dig en bättre upplevelse. Med att fortsätta godkänner du detta. Läs mer ›
Acceptera

Volontären gör gott för andra – och för sig själv

Ett enkelt sätt att öka sitt eget välmående är att göra gott för någon annan.

Med anledning av FN:s internationella volontärdag den 5 december vill nätverket Frivilligt på svenska i Helsingfors, som består av undertecknade föreningar, fästa uppmärksamhet vid de positiva effekterna förknippade med frivilligarbete både på individ- och samhällsnivå. 

Ungefär 40 procent av finländarna utför frivilligarbete. En glädjande andel av dessa är unga. 

– Enligt en undersökning utförd bland våra egna volontärer år 2018 (270 personer) har 85 procent känt att det de gör har betydelse i mottagarens liv. 43 procent har fått nya människorelationer genom frivilligarbetet, berättar Tamara Bergkvist, volontärkoordinator vid HelsingforsMission.

Frivilligarbete ökar människors och hela samhällets välmående, erbjuder påverkningsmöjligheter och stärker förtroendet för samhället och tilliten människor emellan. Frivilligarbetets ekonomiska värde i Finland är på årsbasis uppskattningsvis över tre miljarder euro. Varje euro som investeras i frivilligarbete betalar sig sexfaldigt tillbaka. 

– En majoritet av våra frivilligvänner upplever att de har fått en möjlighet att bidra med en uppskattad insats, berättar Karolina Sjöberg, frivilligkoordinator i huvudstadsregionen vid SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. 

Det är viktigt att få volontärarbeta på sitt eget modersmål.  Ännu viktigare är det för den som får hjälp att få prata sitt modersmål.

– Jag upplever att jag lär mig mycket. I chatten sker ett väldigt personligt utbyte mellan mig och individen jag pratar med, trots att vi inte har en aning om vem den andra är. Det känns stort! Språket är såklart också en rolig bonus, säger Linda Lindström, 26 år, volontär som modererar den svenska chatten i Nyyti ry.

Enligt undersökningar är en av orsakerna till att finländare inte gör frivilligarbete att ingen har bett dem att komma med. FN:s internationella volontärdag till ära vill nätverket Frivilligt på svenska lyfta fram möjligheterna att göra frivilligarbete på svenska – i Helsingfors och nationellt. Frivilligarbete ger dessutom både volontären och mottagaren möjligheter att bibehålla och utveckla sin svenska.

Nätverket har sammanställt några miniintervjuer med volontärer från olika organisationer. Du hittar dem här.

Nätverket Frivilligt på svenska består av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder, HelsingforsMission, Psykosociala föreningen Sympati rf, Nyyti ry, Andreas Helps, Adoptivfamiljer rf, Luckan rf, Folkhälsan,  Helsingfors Svenska Marthaförening och FRK Helsingfors svenska vänverksamhet.